Teikiamos paslaugos

Projektavimo

 • Statinių vidaus elektros instaliacijos, kompiuterinių tinklų, apsaugos bei gaisro signalizacijos projektų rengimas.
 • Statinių žaibosaugos projektų rengimas.
 • Lauko elektros, telekomunikacijos tinklų projektų rengimas.
 • Rengiami elektros jėgos tinklų projektai prisijungimui prie AB ,,LESTO'' elektros skirstomųjų tinklų (iki 10 kV).

Montavimo

 • Statinių elektros instaliacijos montavimas, elektros įrangos paleidimo bei derinimo darbai.
 • Statinių aktyvios ar pasyvios apsaugos nuo žaibo įrengimas.
 • Vidaus ir lauko jėgos kabelių klojimas, modulinių transformatorinių statyba.
 • Telekomunikacijos (t.sk. optikos) tinklų statyba.
 • Pramoninė automatika, derinimas, paleidimas.
 • Rėlinė elektros įrenginių apsauga ir automatika.

Eksploatacija

 • Tvarko elektros ir šilumos ūkio techninę dokumentaciją
 • Tvarko elektros energijos sunaudojimo apskaitą ir perduoda duomenis;
 • Nedelsiant (pagal susitarimą) šalina gedimus;
 • Atlieka elektros ir šilumos įrenginių apžiūras;
 • Atstovauja eksploatuojamą įmonę su apsaugos nuo elektros reikalavimų vykdymą kontroliuojančiomis institucijomis;
 • Atlieka smulkius remonto darbus;
 • Atlieka visus elektros įrenginių elektrofizikinius matavimus;
 • Ruošia projektinę dokumentaciją statinių prijungimui prie AB „ESO“.

Elektrofizikiniai matavimai

 • Grandinės nuo įžemintuvo (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų (įnulinamų) elementų tikrinimas;
 • Grandinės fazė - nulis srovės (varžos) iki 1000V įrenginiuose TN tinklo sistemoje matavimas;
 • Įžemintuvų varžos matavimas;
 • Kabelių ir instaliacijos įzoliacijos varžos matavimas;
 • Kilnojamų elektros įrankių, suvirinimo transformatorių įzoliacijos varžos matavimas;
 • Iki 2500V jėgos kabelių ir instaliacijos įzoliacijos varžos matavimas;
Įmonės atestatas Leidimas kompanijai ELTI eksplototi elektros įrenginius, 1 puse Leidimas kompanijai ELTI eksplototi elektros įrenginius, 2 puse Leidimas kompanijai ELTI eksplototi šilumos įrenginius ir turbinas, 1 puse Leidimas kompanijai ELTI eksplototi šilumos įrenginius ir turbinas, 2 puse Jono Pupiniko kvalifikacijos atestatas Gintauto Čiuželio kvalifikacijos atestatas